بایگانی برچسب ها: میکروگلیاها(Microglia)

تحقیق کامل در مورد سلول های گلیال

تحقیق کامل در مورد سلول های گلیال

    آشنایی با انواع سلول های گلیال – Glial cells   سیستم عصبی مرکزی شامل نورون ها و سلول های گلیال است. نورون ها در حدود نیمی از حجم سیستم عصبی مرکزی(CNS) و سلول های گلیال مابقی حجم سیستم عصبی مرکزی را تشکیل می دهند. سلول های گلیال ٬ محافظت و حمایت از نورون ها را بر عهده دارند. بنابراین آنها به عنوان سلول های پشتیبان (supporting cells) سیستم عصبی شناخته می شوند. چهار عملکرد اصلی سلول های گلیال بدین شرح است :   ۱- احاطه کردن نورو...

ادامه مطلب

سلول های پشتیبان در بافت عصبی

سلول های پشتیبان در بافت عصبی

    بافت عصبی بافت عصبی یکی از اصلیترین بافتها در میان مهره‌داران می‌باشد . بافت عصبی شامل دستگاه عصبی مرکزی (مغز، نخاع) و دستگاه عصبی محیطی (اعصاب بدن ) می‌باشد . بافت عصبی از اکتودرم در دوران جنینی منشا می گیرد.مهم ترین خاصیت بافت عصبی تحریک پذیری،هدایت و انتقال جریان عصبی می باشد که در دو بخش قابل بررسی است : سیستم عصبی مرکزی ( CNS )که شامل مغز و نخاع است. سیستم عصبی محیطی ( PNS )که شامل اعصاب محیطی و گانگلیون هاست.   اعصا...

ادامه مطلب