بایگانی برچسب ها: سلول های شوان

تحقیق کامل در مورد سلول های گلیال

تحقیق کامل در مورد سلول های گلیال

    آشنایی با انواع سلول های گلیال – Glial cells   سیستم عصبی مرکزی شامل نورون ها و سلول های گلیال است. نورون ها در حدود نیمی از حجم سیستم عصبی مرکزی(CNS) و سلول های گلیال مابقی حجم سیستم عصبی مرکزی را تشکیل می دهند. سلول های گلیال ٬ محافظت و حمایت از نورون ها را بر عهده دارند. بنابراین آنها به عنوان سلول های پشتیبان (supporting cells) سیستم عصبی شناخته می شوند. چهار عملکرد اصلی سلول های گلیال بدین شرح است :   ۱- احاطه کردن نورو...

ادامه مطلب

تحقیق در مورد آسیب طناب نخاعی

تحقیق در مورد آسیب طناب نخاعی

      آسیب طناب نخاعی آسیب طناب نخاعی(SCI) ، آسیب به نخاع بوده که می تواند به ریشه های عصبی یا راه های فیبر میلین دار منتقل کننده ی سیگنال ها به مغز آسیب وارد کرده و منجر به از دست رفتن عملکرد حرکت یا حس شود. بسته به رده بندی آسیب و شدت آن ، این نوع از آسیب ضربه ای یا تروماتیک می تواند به ماده خاکستری در بخش مرکزی نخاع نیز آسیب زده ، و باعث تباه شدگی سگمنتی اینترنورون ها و نورون های حرکتی شود.   علل شایع آسیب نخاعی شامل تروما(تصاد...

ادامه مطلب