بایگانی برچسب ها: انواع نوروگلیا

تحقیق کامل در مورد نورون / Neuron

تحقیق کامل در مورد نورون / Neuron

      نورون / Neuron   سیستم عصبی انسان متشکل از میلیاردها سلول عصبی (نورون) به علاوه سلول های پشتیبانی دهنده (نوروگلیا) می باشد. نورون ها قادرند به محرک ها (مانند لامسه ، صدا ، نور و غیره) پاسخ دهند ، امپالس ها یا تکانه های عصبی را هدایت کنند ، و با یکدیگر همچنین با سایر نورون ها ارتباط برقرار می کنند.   نورون یک سلول قابل تحریک است که اطلاعات را با ارسال سیگنال الکتریکی و شیمیایی پردازش و منتقل می کند. همه سلول های عصبی یا نورون ها چه حسی ب...

ادامه مطلب

سلول های پشتیبان در بافت عصبی

سلول های پشتیبان در بافت عصبی

    بافت عصبی بافت عصبی یکی از اصلیترین بافتها در میان مهره‌داران می‌باشد . بافت عصبی شامل دستگاه عصبی مرکزی (مغز، نخاع) و دستگاه عصبی محیطی (اعصاب بدن ) می‌باشد . بافت عصبی از اکتودرم در دوران جنینی منشا می گیرد.مهم ترین خاصیت بافت عصبی تحریک پذیری،هدایت و انتقال جریان عصبی می باشد که در دو بخش قابل بررسی است : سیستم عصبی مرکزی ( CNS )که شامل مغز و نخاع است. سیستم عصبی محیطی ( PNS )که شامل اعصاب محیطی و گانگلیون هاست.   اعصا...

ادامه مطلب