علمی

تحقیق درباره مایعات داخل و خارج سلولی

تحقیق درباره مایعات داخل و خارج سلولی

  مایع داخل سلولی / Intracellular Fluid Compartment حدود ۲۸ لیتر از ۴۲ لیتر مایع بدن درون ۱۰۰ تریلیون سلول آن قرار دارد و به کل آن مایع داخل سلولی می گویند. لذا مایع داخل سلولی حدود ۴۰ درصد از وزن بدن یک مرد متوسط را تشکیل می دهد. ترکیب اجزای مختلف درون هر سلول مخصوص همان سلول است اما غلظت این مواد در سلول های مختلف شبیه هم است.   مایع خارج سلولی / extracellular fluid compartment به مجموعه تمام مایعات بیرون از سلول ها ٬ مایع خارج سلو...

ادامه مطلب

تحقیق کامل در مورد دستگاه تولید مثل و هورمون مردان

تحقیق کامل در مورد دستگاه تولید مثل و هورمون مردان

  اعمال تولید مثلی   اعمال تولید مثلی در مردان را می توان به سه دسته ی اصلی تقسیم کرد اسپرماتوژنز (spermatogenesis) که به معنای تولید اسپرم است ٬ انجام عمل جنسی مرد ٬ تنظیم اعمال تولید مثلی مرد با هورمون های مختلف.   در کنار این اعمال تولید مثلی باید از اثرات هورمون های جنسی مرد بر اندام های فرعی جنسی ٬ متابولیسم سلولی ٬ رشد و سایر اعمال بدن هم نام برد.   آناتومی فیزیولوژیک اندام های جنسی مرد بیضه از حداکثر ۹۰۰ لوله ی پیچدار منی...

ادامه مطلب

تحقیق درباره تومورهای نخاعی / Spinal cord tumors

تحقیق درباره تومورهای نخاعی / Spinal cord tumors

  تومورهای نخاعی   تومورهای داخل نخاع را برحسب وضعیت تشریحی آنها نسبت به طناب نخاعی دسته بندی می کنند.   این تومورها عبارتند از: ضایعات داخل مدولا (در درون طناب نخاعی) خارج مدولا-داخل سخت شامه ای (در درون و یا در زیر سخت شامه ی نخاع) خارج مدولا-خارج سخت شامه ای (خارج پرده ی سخت شامه)   تومورهایی که در درون نخاع ایجاد می شوند و یا سبب وارد آمدن فشار به آن می گردند ٬ علایم و نشانه هایی را به وجود می آورند که دامنه ی آن از انواع دردهای موضع...

ادامه مطلب

تحقیق کامل در مورد مغز جلویی / Forebrain

تحقیق کامل در مورد مغز جلویی / Forebrain

  تحقیق کامل در مورد مغز جلویی   مغز جلویی یا مغز قدامی را forebrain یا prosencephalon می نامند. مغز جلویی شامل دو قسمت است: دیانسفالون Diencephalon که در جلوی مغز میانی قرار دارد. تلانسفالون Telencephalon که شامل نیمکره های مغزی و روابط بین آنها می باشد.   دیانسفالون / Diencephalon دیانسفالون در بین نیمکره های مغزی و در جلوی مغز میانی(midbrain) قرار دارد. در یک مغز بالغ فقط سطح جلوی دیانسفالون را می توان مشاهده کرد  زیرا بقیه ی سطو...

ادامه مطلب

تحقیق در مورد دستگاه کناری و هیپوتالاموس

تحقیق در مورد دستگاه کناری و هیپوتالاموس

  دستگاه کناری و اجزای دستگاه کناری   دستگاه کناری limbic system یا دستگاه لیمبیک دستگاهی است ابتدایی و نیمه خودکار که مسئول عواطف و رفتار جنسی است. وجه تسمیه ی آن این است که در حاشیه ی مغز واقع شده است ٬ یعنی اگر به سطح خارجی مغز بنگریم مانند سطح یک کره ٬ کناره و لبه ای نمی بینیم ٬ ولی به سطح داخلی هریک از نیمکره ها که نگاه کنیم به کناره ای می رسیم که قسمت قشری دستگاه کناری یا حاشیه ای یا همان دستگاه لیمبیک است.   برای شناخت اجزای ا...

ادامه مطلب

تحقیق کامل در مورد بطن چهارم / Fourth ventricle

تحقیق کامل در مورد بطن چهارم / Fourth ventricle

  تعریف بطن چهارم   قسمت اتساع یافته ی مجرای مرکزی مغز عقبی را بطن چهارم می نامند. بطن چهارم در جلو به وسیله ی پل مغزی و بصل النخاع و در عقب توسط مخچه محدود می شود. بطن چهارم از طرف بالا به وسیله ی مجرای مغزی cerebral aqueduct با بطن سوم و از طرف پایین توسط سوراخی با مجرای مرکزی بصل النخاع مربوط می گردد ٬ بطن چهارم از چپ و راست به وسیله ی یک سوراخ طرفی به نام سوراخ لوشکا و همین طور از طرف عقب و پایین توسط یک سوراخ میانی به اسم ماژندی ب...

ادامه مطلب

مغز میانی / تحقیق کامل در مورد مغز میانی انسان / Midbrain

مغز میانی / تحقیق کامل در مورد مغز میانی انسان / Midbrain

  تحقیق در مورد مغز میانی ( Midbrain )   مغز میانی قسمت فوقانی ساقه ی مغزی می باشد و مغز قدامی را به مغز خلفی متصل می کند و دارای مجرایی به نام مجرای مغزی سیلویوس است که بطن های سوم و چهارم مغز را به هم متصل می کند. طول و عرض مغز میانی حدود یک اینچ می باشد.   مغز میانی قسمتی از مغز است که در بالای پل مغزی(pons) قرار دارد . مغز میانی از طرف بالا با مغز جلویی(forebrain) و از طرف پایین با پل مغزی مجاور می باشد. طول و عرض مغز میانی حدود ...

ادامه مطلب

تحقیق در مورد پل مغزی / Pons

تحقیق در مورد پل مغزی / Pons

    پل مغزی(pons) قسمتی از مغز است که از طرف بالا با مغز میانی(midbrain) و از طرف پایین با بصل النخاع (medulla oblongata) و از طرف جلو با ناودان بازیلار ٬ dorsum sella و از طرف عقب با مخچه مجاور می باشد.   شکل خارجی پل مغزی   پل مغزی محدب است و در آن عناصر زیر وجود دارد:   ۱- یک شیار میانی به نام basilar sulcus که در آن شریان بازیلار قرار دارد. ۲- در هر طرف شیار بازیلار یک ستون طولی وجود دارد که در ضخامت آن رشته های عصبی کورتیکواسپینال یا ...

ادامه مطلب

تحقیق در مورد بصل النخاع / Medulla Oblongata

تحقیق در مورد بصل النخاع / Medulla Oblongata

  بصل النخاع چیست ؟   بصل النخاع را medulla oblongata و به طور اختصار medulla هم می گویند. مدولا در بالای نخاع و در پایین پل مغزی قرار دارد ٬ حد پایینی آن عمق سوراخ ماگنوم(magnum) و به عبارت دیگر کنار بالایی مهره ی اطلس می باشد. مدولا از طرف جلو با ناودان بازیلار(basilar) استخوان اکسی پیتال و از طرف عقب مجاور مخچه می باشد. طول مدولا ٬ ۳ ٬ عرض آن ۲ و ضخامت آن ۱٫۲۵ سانتی متر است.   بصل النخاع را اصطلاحا پیاز مغزی می نامند. از نظر ساختمانی ٬ هرمی ...

ادامه مطلب

تحقیق در مورد صفات ثانویه در جانوران

تحقیق در مورد صفات ثانویه در جانوران

    دربارهٔ صفات ثانویه در جانوران دیگر تحقیق کنید و گزارش آن را در کلاس ارائه نمایید.   صفات ثانویه در حیوانات : این صفات در حیوانات هم شامل تغییراتی در شکل و ظاهر می شود مثلا در حیوانات نر بوجود آمدن یال در شیر یا تاج در خروس یا دم در قرقاول و شاخ در گوزن مثال زد.   يكي از مزاياي صفات ثانويه جنسي در جانوران نر،خودنمايي براي جنس مخالف يا زهره چشمي به همجنس هاي خود جهت انتخاب جفت مناسب مي باشد.اين صفات را مي توان به فراوا...

ادامه مطلب